Algemene Ledenvergadering 2024 goed bezocht

De algemene ledenvergadering van onze vereniging is ook deze keer weer goed bezocht. Het bestuur mocht in hotel De Zwaan zo'n 60 leden verwelkomen. Het was een avond waar een terugblik op het afgelopen jaar samen kwam met allerlei zaken en vragen die vanuit de leden werden ingebracht. 

Enkele onderwerpen die op deze avond aan bod kwamen waren:

  • Vragen vanuit de leden over o.a. het onderhoud aan de biljarts en muziek in ons biljartcentrum.
  • Het vaststellen van de aangepaste statuten.
  • Een terugblik op de prestatie van onze competitieteams van het afgelopen jaar.
  • Een terugblik op de interne competities. Hierbij zijn de twee winnende team van de Seniorencompetitie Libre door wedstrijdleider Geard Kloosterman gehuldigd.
  • Een toelichting op de (gezonde) financiële situatie met een positief verslag van de kascommissie.

Na de pauze stond nog de verkiezing voor een bestuurslid met de functie penningmeester op de agenda. Dit was noodzakelijk omdat de huidige penningmeester Piet Pont aftredend en niet herkiesbaar was. Met alleen 'voor-stemmers' is Ben Holtmaat als nieuw bestuurslid verkozen.

Aansluitend werd Piet Pont bedankt voor zijn inzet in zijn jaren als bestuurslid. Naast de bloemen voor de aftredend penningmeester was er ook een boeket en dankwoorden voor Herman Reimert die al die jaren op de achtergrond Piet heeft ondersteund in zijn functie.

Tot slot deed voorzitter Willem Spijker namens het bestuur het voorstel om Piet Pont te benoemen tot ere-lid van onze vereniging. Ook dit voorstel werd zonder tegenstemmen door de aanwezigen gesteund.

Een uitgebreider verslag van deze vergadering zal door secretaris Theo Icking aan de leden worden toegestuurd.