Interne competitie driebanden: Wie heeft er interesse?

Onze vereniging kent al een interne competitie voor libre teams: de seniorencompetitie. Er zijn echter ook plannen om in het seizoen 2023 -2024 een interne competitie driebanden te organiseren.

Dit idee is tijdens de algemene ledenvergadering aan de orde geweest en daar is toegezegd om te inventariseren hoeveel belangstelling hiervoor is bij de leden. Dus... lijkt het je wat om in een onderlinge competitie - dus alleen in ons eigen biljartcentrum - te gaan driebanden geef dit dan voor 15 mei per mail door aan onze secretaris Theo Icking.