Niet vergeten: Algemene Ledenvergadering op 13 april 2023

De jaarlijkse algemene ledenvergadering van BC Raalte 90 is weer gepland. Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen om deze bij te wonen op 13 april in de gelagkamer van hotel-restaurant De Zwaan. De vergadering begint om 19.30 uur.

Op de agenda, die door de secretaris is rondgestuurd, staan een aantal interessante en belangrijke punten. Naast de gebruikelijke terugblikken op het afgelopen jaar en de verslagen uit de diverse commissies zijn er ook wat wisselingen in het  bestuur voorzien. Daarnaast is er onder andere aandacht voor een statutenwijziging en het benoemen van een continuïteitscommissie.

Allerlei zaken die van belang zijn voor onze vereniging, dus zou het fijn zijn als zoveel mogelijk leden aanwezig zijn.